Targi outsourcingu
Kancelaria RMS wraz z Milton Oaks (księgowość) oraz ARC Wierzytelności wzięła udział w targach outsourcingu na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 24.09.2019. Dziękujemy za spotkania i do zobaczenia w przyszłym roku
Rekrutacja
Poszukujemy do naszego zespołu studenta, któremu chcielibyśmy zaoferować płatny staż na okres 2 miesięcy (luty i marzec 2020) z możliwością przedłużenia współpracy. Wymiar czasowy stażu: co najmniej 40 godzin miesięcznie Miejsce pracy - Warszawa Śródmieście (Metro Centrum) Umowa zlecenie - wynagrodzenie 20 zł brutto za godzinę Firma pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17 (dni i godziny stażu do ustalenia) Do obowiązków stażysty będzie należało wprowadzanie danych z faktur zakupu / sprz edaży / wyciągów bankowych do programu księgowego oraz drobne prace administracyjne (kserowanie, skanowanie, archiwizacja dokumentów) Od kandydata / kandydatki oczekujemy znajomości podstaw księgowości oraz co…
Nowe regulacje dla młodocianych
W dniu 5 lipca 2019 roku Sejm przyjął Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji PIT dla młodych, a konkretnie : ⦁ dochody podatników do 26 roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. ⦁ Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. ⦁ Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. „Dzięki wprowadzeniu ulgi w…