Obsługa księgowa w naszej siedzibie

 Zakres oferowanych czynności obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i innych  rozliczeń z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych;
  • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych;
  • wyprowadzanie zaległości.