Obsługa księgowa w naszym biurze rachunkowym

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowej oraz bieżącego doradztwa i wsparcia w działalności firmy.

Usługa obejmuje swym zakresem:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • obsługę kadrową pracowników firmy
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i innych  rozliczeń z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych
  • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
  • wyprowadzanie zaległości
  • bieżące konsultacje dotyczące działalności firmy
  • kontakt z urzędami