Reprezentacja firmy w urzędach oraz asystowanie podczas kontroli skarbowych

Kontrole skarbowe to problematyczne zagadnienia, zaburzające normalne funkcjonowanie każdej firmy. Przeprowadzane przez Kontrolę Skarbową procesy porównawcze dokumentów ze stanem faktycznym zajmują nie tylko czas pracowników spółki ale również utrudniają wykonywanie aktualnych zadań.

By uniknąć tego typu kłopotów, dobrze jest zlecić prowadzenie tych czynności w imieniu podatnika profesjonalistom w ramach udzielonego pełnomocnictwa.