Obsługa kadrowo-administracyjna pracowników delegowanych

Zespół Miton Oaks świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej i administracyjnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Milton Oaks posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze związanej z delegowaniem pracowników polskich do pracy za granicą. Dzięki temu może się wykazać dobrą znajomością regulacji prawnych zarówno polskich jak i zagranicznych.

Wysyłanie pracowników do pracy za granicą wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Również w czasie okresu delegacji pracownika wymagane jest prowadzenie ewidencji pobytu, urlopów, czasu pracy a co za tym idzie rozliczanie podatku dochodowego PIT oraz świadczeń ZUS.

Oferowana przez nas obsługa wymaga także kontaktów z miejscowymi organami podatkowymi oraz udziału w ich czynnościach kontrolnych.

W dobie nieprecyzyjnych i ciągle zmieniających się przepisów i procedur wsparcie z naszej strony pozwoli klientowi skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu w sposób bezpieczny tzw. corp businessu.