Audyt finansowy

Celem naszych usług z zakresu audytu i doradztwa jest dokonanie rzetelnej oceny stanu faktycznego, w tym sytuacji majątkowej danej firmy. Dodatkowo, końcowy wynik badania, informuje zarządców firmy o tym, czy i jakie zagrożenia ze sfery ekonomicznej występują w ich konkretnym wypadku.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni menagerowie, którzy przez kilkadziesiąt lat pełnili funkcje zarządcze zarówno w największych podmiotach gospodarczych, jak również w małych przedsiębiorstwach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy z adwokatami, doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu optymalne rozwiązania prawno-finansowe skrojone na miarę Państwa przedsiębiorstwa i budżetu.