Polski Ład

Planowane główne założenia Polskiego Ładu:

 • 7% PKB na zdrowie
  Rząd deklaruje zwiększenie (w ciągu najbliższych 6 lat) nakładów na finansowaną z budżetu państwa opiekę zdrowotną (tzw. służbę zdrowia) do 7 proc. PKB. A już w 2023 r. nakłady na państwową służbę zdrowia osiągną poziom 6 proc. PKB.
 • Wyższa kwota wolna w PIT i liczne zmiany podatkowe
  Polski Ład zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT dla wszystkich pracujących Polaków do kwoty 30 tys. zł.
 • Stabilna praca
  W dokumencie programowym Polskiego Ładu zapowiadana też jest likwidacja problemu umów śmieciowych, które pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw, takich jak urlop czy spokojne korzystanie ze zwolnienia lekarskiego.
 • 500 tysięcy nowych miejsc pracy - Program Inwestycji Strategicznych
  Polski Ład zapowiada także utworzenie funduszu Polski Ład o wartości do kilkudziesięciu miliardów złotych, który w połączeniu ze środkami europejskimi pozwoli wygenerować ponad 500 tys. nowych miejsc pracy.
  Z tych funduszy będą przede wszystkim finansowane dwa obszary inwestycyjne:
  1) Wielkie inwestycje strategiczne
  2) Inwestycje w szpitale, szkoły, infrastrukturę kultury i sportową w polskich gminach, a więc inwestycje podnoszące jakość życia obywateli w swoich gminach

Najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od 2022 roku
  Oznacza to brak opodatkowania podatkiem dochodowym osób zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Nowa kwota wolna będzie dostępna dla wszystkich podatników PIT, bez względu na poziom ich dochodów. Ponadto podniesiony będzie próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Stawka 32% będzie dotyczyć tylko dochodów uzyskanych powyżej 120 tys. zł.
 • Emerytury bez podatku do 2500 zł
  Podwyższenie kwoty wolnej od PIT oznaczać będzie m.in., że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.
 • Zniesienie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów
  Już od 1 lipca 2021 r. w ramach Polskiego Ładu, wszystkie obowiązujące do tej pory limity w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia porad lekarzy specjalistów zostały zniesione.
 • Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa
  Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować (osobie zaciągającej kredyt mieszkaniowy) wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Ponadto, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.
 • Dom bez formalności
  Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 (powierzchni zabudowy) będzie możliwa na podstawie zgłoszenia.
 • Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego
  Od 2022 r. wprowadzony będzie wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.
 • Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym
  Nastąpią też od 2022 r. zmiany na rzecz wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD). Rolnicy, którzy prowadzą RHD będą mogli sprzedawać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje czy stołówki na terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach w/w. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju, w tym w formie wysyłkowej.
  Dodatkowe zmiany:
  1) zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji.
  2) podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy - z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  Będzie to nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 roku będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.