Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Nadzór księgowy

Proponowana usługa nadzoru księgowego jest zgodna z zakresem funkcji, które pełni w firmie główny księgowy. Usługę realizujemy na zasadach outsourcingu. Polega ona na powierzeniu nam operacji wspierających działalność pionu finansowo-księgowego w Spółce.

Usługa obejmuje swym zakresem: 

 • zarządzanie personelem księgowym w Państwa firmie
 • bieżącą weryfikację poprawności ujęcia w księgach operacji gospodarczych
 • nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję i rozliczenia umów leasingowych
 • comiesięczną analizę zapisów w księgach rachunkowych w systemie FK oraz urządzeniach pomocniczych (między innymi naliczenia amortyzacji, zmian w stanie środków trwałych prawidłowości rozliczeń międzyokresowych , rozliczeń kontraktów długoterminowych)
 • sporządzenie bieżących deklaracji podatkowych VAT, PCC, podatku od nieruchomości itp.
 • kalkulację miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie innych wymaganych zgodnie z przepisami sprawozdań (GUS, NBP)
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, tj. m.in bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej, deklaracji CIT-8
 • współpracę z audytorem w czasie badania sprawozdań rocznych
 • bieżące konsultacje