Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Na czym polega ulga IP Box?

Na czym polega ulga IP Box?

Ulga IP Box obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i jest rodzajem preferencji podatkowej. Została wprowadzona w celu rozwoju innowacyjności i zachęcenia przedsiębiorców do poszerzania działalności badawczo-rozwojowej. Zastosowanie ulgi IP Box polega na opodatkowaniu części dochodów pochodzących ze wspomnianej wyżej działalności stawką 5%. W celu kompleksowego wyjaśnienia zasad dotyczących ulgi IP Box Ministerstwo Finansów wydało 15 lipca 2019 r. objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Bezpośrednią definicję działalności rozwojowej odnaleźć można w aktach prawnych – ustawie o PIT oraz ustawie o CIT. Zgodnie z nimi działalność badawczo-rozwojowa oznacza „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” (art. 5a, pkt. 38 ustawy o PIT i art. 4a pkt 26 ustawy o CIT). Zatem prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest nierozłącznie związane z pracą twórczą.

Celem badań naukowych jest zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności, które w dalszej pracy służyć mogą do stworzenia i rozwoju nowych technologii, rozwiązań, ulepszeń. Zgodnie z definicją podatnik prowadzić może: tylko badania naukowe, tylko prace rozwojowe lub obie te czynności jednocześnie. Co ciekawe, aby projekt spełnił ustawowe kryteria systematyczności nie musi wcale być długotrwałym przedsięwzięciem. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, systematyczność może oznaczać w tym przypadku prowadzenie projektu według określonego harmonogramu oraz przyporządkowania celów i zasobów.

Czym jest kwalifikowane IP?

O wiele łatwiejsze do określenia jest pojęcie kwalifikowanego IP (w jęz. angielskim intellectual property - własność intelektualna), które zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT tworzy zamknięty katalog.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213)
 • autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP Box ma szeroki zakres podmiotowy. Mogą z niej skorzystać zarówno podatnicy PIT jak i CIT. Zgodnie z ustawą o PIT są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnicy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Z kolei ustawa o CIT wymienia w tym zakresie:

 • osoby prawne
 • spółki kapitałowe w organizacji
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami)
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP
 • podatkowe grupy kapitałowe
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Jaki dochód może być opodatkowany z uwzględnieniem ulgi IP Box?

W celu zastosowania Ulgi IP Box przedsiębiorstwo zobligowane jest do wyodrębnienia ze swoich dochodów tej części z nich która przypada na dochody z prac badawczo-rozwojowych lub kwalifikowanego IP. W tym celu konieczne jest prowadzenie specjalnej ewidencji podatkowej.

Przepisy ustawy o PIT i CIT wymieniają kategorie dochodów związanych z kwalifikowanym IP, uprawnionych do zastosowania ulgi IP Box. Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT i art. 24d ust. 7 ustawy o CIT są to dochody:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu

Jaki wpływ miała pandemia Covid-19 na ulgę IP Box?

Co do zasady prawo do zastosowania ulgi IP Box przysługuje podatnikowi dopiero w momencie skłaniania rocznego zeznania podatkowego. W związku z tym ulga nie jest brana pod uwagę podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Wyjątek stanowią dochody z kwalifikowanego IP, których osiąganie łączy się z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19.

Jak Milton Oaks może Ci pomóc uzyskać ulgę IP Box?

Zespół Milton Oaks składa się z finansistów, księgowych, prawników oraz specjalistów w wielu innych dziedzinach. Dzięki naszemu doświadczeniu szybko wskażemy Ci, czy i w jakim zakresie możesz skorzystać z ulgi IP Box. Pomożemy Ci wszystko zorganizować, rozliczyć, a nawet poprowadzimy Ci księgowość. Wskażemy również inne możliwości, które pozwolą Ci jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i zabezpieczyć Twoje prawa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.