Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Czym jest ESG i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej zrównoważony rozwój?

Czym jest ESG i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej zrównoważony rozwój?

Skrót ESG  z angielskiego oznacza environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. To właśnie na te trzy płaszczyzny musi obecnie zwracać uwagę przedsiębiorstwo, któremu zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. Co więcej część z inwestorów już obecnie rezygnuje lub zapowiada rezygnację ze współpracy z kontrahentami, którzy nie wdrożą u siebie odpowiednich procedur ESG i nie uzyskają odpowiednich certyfikatów potwierdzających ich wdrożenie na 3 płaszczyznach:

  1. środowisko naturalne – czyli przede wszystkim kwestia zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, testowania produktów na zwierzętach czy stosowania się do rządowych regulacji dotyczących środowiska.
  2. odpowiedzialność społeczna – czyli kwestie społeczne związane z relacjami zawodowymi wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, w tym poszanowanie praw człowieka oraz propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników, bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną, a także inwestycja w kapitał ludzki, np. organizując szkolenia.
  3. ład korporacyjny – czyli określenie oraz określenie jasnych ścieżek awansu i kariery oraz kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, wynagrodzeniami czy korupcją.

Czy i dlaczego powinieneś wdrożyć ESG w swojej firmie?

Tak, powinieneś jak najszybciej co najmniej z jednego z poniższych powodów:

  1. Pozyskanie lub utrzymanie nowych zleceniodawców - ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom. Również konsumenci chętniej sięgną po produkty lub skorzystają z usług firmy, która dba o środowisko. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego to temat, którego nie wolno pomijać podczas tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
  2. Utrzymanie pracowników - działania niezgodne z ideą environmental, social and corporate governance mogą doprowadzić do spadku zaufania do firmy nie tylko ze strony klientów czy akcjonariuszy, ale również samych pracowników. Pracując dla firmy, która dba o kwestie społeczne, takie jak np. szkolenia, pracownicy czują się docenieni i są bardziej zaangażowani w wykonywane zadania. ESG może stanowić więc dobry motywator i zachęcać do identyfikacji z firmą. 
  3. Podniesienie finansowej efektywności przedsiębiorstwa - ESG może być również przydatne w dokładniejszym określeniu finansowej efektywności firm i wpływać na efektywność portfela inwestycyjnego. Dzięki niemu inwestorzy są w stanie przewidzieć, jakie mogą osiągnąć zyski i jakie ponieść straty, wspierając finansowo wybraną firmę. Pominięcie elementów ESG może istotnie zwiększyć ryzyko inwestycyjne, a tym samym spowodować wycofanie się z danej inwestycji. Banki chętniej udzielą kredytu firmie, która stosuje się do kryteriów ESG. Podobnie wygląda kwestia wejścia na giełdę czy odsprzedaży części majątku – tutaj również zdecydowanie wygrywają przedsiębiorcy stawiający na ESG.
  4. Podniesienie innowacyjności - zrównoważone zarządzanie przekłada się na innowacyjne, bardziej wydajne i wciąż szukające nowych rozwiązań działania, dzięki którym przedsiębiorstwo łatwiej dostosuje się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku.
  5. Wymogi prawne – nakładające coraz bardziej precyzyjne wymogi na coraz większa ilość podmiotów, które, aby im sprostać już dzisiaj są zmuszone współpracować tylko z podmiotami z wdrożonym ESG - w Polsce aktem prawnym, który reguluje ujawnianie informacji niefinansowych jest znowelizowana ustawa o rachunkowości implementująca do polskiego prawodawstwa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Od 2024 r. Dyrektywę 2014/95/UE zastąpi opracowywana obecnie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), a sprawozdawczość zgodnie z zasadami dyrektywy CSRD będzie obowiązkowa w ramach taksonomii UE.

Kto wymaga wdrożenia ESG przez swoich kontrahentów?

Obecnie na terenie UE raportowanie niefinansowe (ESG) jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw – tzw. jednostek interesu publicznego – banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych itd.

Od 2023 roku obowiązek raportowania dotyczyć dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie, a osiągających określone przychody (powyżej 170 mln zł netto rocznie) i posiadające roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) o wysokości 85 mln zł. Może to być już część spółek notowanych np. na new connect.

Trzy lata później, czyli od 2026 roku raportowanie ESG ma dotyczyć już wszystkich spółek.

Wszystkie powyższe podmioty już są lub wkrótce będą zmuszone do współpracy wyłącznie z podmiotami, które wdrożą procedury ESG.

Dlaczego Milton Oaks może Ci pomóc?

Mamy praktyczne doświadczenie w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz procedur i ich wdrożenia u naszych klientów celem uzyskania odpowiednich certyfikatów. Zaczynamy od audytu, a następnie, o ile to konieczne,  dostosowujemy lub tworzymy na nowo dokumentację oraz procedury wymagane przez podmioty certyfikujące. Milton Oaks to zespół złożony nie tylko z finansistów i prawników, ale również specjalistów z innych dziedzin, którzy z powodzeniem przeprowadzą odpowiednie dla Twojego przedsiębiorstwa szkolenia pozwalające na uzyskanie i utrzymanie wysokich ocen podmiotów ceryfikujących.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.